Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV

„Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, który jest koordynowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH

Ogłoszenie o konkursie

Szczegóły konkursu i wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu oraz na stronach www.testhcv.pzh.gov.pl lub www.pzh.gov.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Otagowano | Możliwość komentowania Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV została wyłączona

Gabinet Profilaktyki Wścieklizny

Poniżej zamieszczamy informację o Gabinecie Profilaktyki Wścieklizny

Gabinet Profilaktyki Wścieklizny

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Gabinet Profilaktyki Wścieklizny została wyłączona

Informacja nt. kontroli bezpieczeństwa szczepionek

Szczepionki – produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, podlegają wielu rygorystycznym wymogom zarówno w zakresie produkcji jak i kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania jakości i działań niepożądanych po wprowadzeniu ich do obiegu. Bezpieczeństwo stosowania szczepionek zostaje ustalone w badaniach laboratoryjnych i badaniach klinicznych u ludzi. Odpowiedzialność za ocenę bezpieczeństwa szczepionek zaczyna się na etapie produkcji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja nt. kontroli bezpieczeństwa szczepionek została wyłączona

Nowe wzory druków – Higiena Komunalna

Nowe wzory druków do pobrania z działu Nadzór sanitarny → Sekcja Higieny Komunalnej → Pliki do pobrania

Zlecenie badania wody do spożycia
Zlecenie badania wody z basenu kąpielowego
Zlecenie badania wody z kąpieliska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowe wzory druków – Higiena Komunalna została wyłączona

Nowe wzory druków – Higiena Żywienia

Nowe wzory druków do pobrania z działu Nadzór sanitarny → Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku → Pliki do pobrania

Zlecenie badania wymazów sanitarnych
Zlecenie badania żywności

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowe wzory druków – Higiena Żywienia została wyłączona

Ostrzeżenie publiczne

Nowe ostrzeżenia publiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące:

uwaga_small 1. Obecność substancji alergennej – glutenu w produkcie pn. Kasza kukurydziana 450g
uwaga_small 2. Obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie pn. Masło Ekstra Górskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ostrzeżenie publiczne została wyłączona

Witamy na stronie PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska
 • higieny pracy w zakładach pracy
 • higieny procesów nauczania i wychowania
 • higieny wypoczynku i rekreacji
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytkuhigieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim jest powiat kamieński. Powiatowa Stacja ma siedzibę w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7 (były internat Zespołu Szkół Zawodowych).

Kompetencje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim:
Jest organem administracyjnym niższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powołanego do działania na terenie miasta i powiatu Kamień Pomorski jako organ II instancji.
Do zadań Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
 • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
 • działalność przeciwepidemiczna,
 • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji, wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
 • przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
 • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia, oraz szkoleń,
 • sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska, zakładów nauczania i wychowywania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,
 • opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Witamy na stronie PSSE została wyłączona