Godziny przyjęć prób

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim
informuje, iż w związku z okresem świątecznym Punkt Przyjmowania Prób wstrzymuje przyjmowanie materiału biologicznego do badań w okresie
od 30 kwietnia 2018r. do 04 maja 2018r.

Wznowienie działalności Punktu Przyjmowania Prób nastąpi w dniu
07 maja 2018r.

http://alouerbureaux.com/map INFORMACJA Majówka 2018

source line_div

visit web page Punkt Przyjmowania Prób znajdujący się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim zmienia czas pracy. http://api-russia.org/map

http://esightech.net/map Próbki przyjmowane będą w godz 800-1000 http://rootaxcess.net/map

 line_div

Materiał do książeczki zdrowia
Poniedziałek, Wtorek, Środa
8:00 – 10:00

Pozostałe badania kliniczne
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
8:00 – 10:00

Materiał do badań przyjmujemy wyłącznie po dokonaniu wpłaty go here

http://creixpsicologia.com/map w kasie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim lub na rachunek bankowy

NBP Oddział w Szczecinie

30 1010 1599 0519 9822 3100 0000

Liczba odwiedzin na stronie 1,405