Godziny przyjęć prób

INFORMACJA

 Dotycząca czasu pracy

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla

pracowników urzędów administracji rządowej, dzień:

  • 14 sierpnia 2017r. ustala się dniem wolnym od pracy
  • 09 września 2017r. wyznacza się dniem pracy.

W związku z powyższym Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kamieniu Pomorskim informuje, iż Punkt Przyjmowania Prób wstrzymuje przyjmowanie materiału biologicznego do badań w okresie

od 14 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

line_div

Punkt Przyjmowania Prób znajdujący się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim zmienia czas pracy.

Próbki przyjmowane będą w godz 800-1000

 line_div

Materiał do książeczki zdrowia
Poniedziałek, Wtorek, Środa
8:00 – 10:00

Pozostałe badania kliniczne
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
8:00 – 10:00

Materiał do badań przyjmujemy wyłącznie po dokonaniu wpłaty

w kasie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim lub na rachunek bankowy

NBP Oddział w Szczecinie

30 1010 1599 0519 9822 3100 0000

Liczba odwiedzin na stronie 1,128