Zakres działalności

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kamieniu Pomorskim sprawuje opiekę nad szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Zakresem przedmiotowym kontroli jest sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących:

  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku,
  • higieny procesów nauczania.

 


        

Liczba odwiedzin na stronie 42