Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja 2017 – Światowy Dzień bez Tytoniu

SDT http://allpublicworks.com/map

„Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”

W tym roku po raz 30. obchodzimy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowy Dzień bez Tytoniu. Co roku 31 maja WHO stara się zwrócić uwagę na inny aspekt globalnej epidemii, jakim jest palenie tytoniu. Stara się uświadamiać i ostrzegać przed jej zgubnymi skutkami.
Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jak ostrzega WHO, jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2017 roku  jest „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju” read more.

Głównymi zamierzeniami tegorocznego obchodu Światowego Dnia bez Tytoniu są: click to see more

 • Zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem.
 • Zachęcanie krajów do włączania kontroli tytoniu do swoich krajowych działań
  w ramach 2030 agendy zrównoważonego rozwoju.
 • Wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniu w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
 • Zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych
  i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
 • Pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nie podejmowania prób palenia tytoniu, czy też zrezygnować z tego nawyku.

Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów,
w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.

click Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, polityką antytytoniową i zrównoważonym rozwojem oraz zachęcanie do udziału w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii polityki antytytoniowej. Kolejnym celem jest zwrócenie uwagi poszczególnych osób, że nie używając tytoniu lub rzucając palenie, mogą przyczyniać się do wolnego od tytoniu świata.

Skuteczna polityka antytytoniowa postrzegana jest jako jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie do 2030 r globalnej redukcji przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (w tym chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i POChP).

read article Statystyki podają :

 • Około 6 milionów osób każdego roku umiera na skutek używania tytoniu.
 • Przy obecnym poziomie używania tytoniu do 2030 r. liczba ta wzrośnie do ponad
  8 milionów rocznie.
 • Stosowanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia. Wiąże się z cierpieniem, chorobą i śmiercią, zubożeniem rodzin i gospodarek narodowych.
 • Wydatki związane z konsekwencjami używania tytoniu znacznie obciążają gospodarkę narodową poprzez zwiększone koszty opieki zdrowotnej i zmniejszenie produktywności osób palących czy chorujących na choroby odtytoniowe.
 • Palenie pogarsza nierówności zdrowotne i pogłębia ubóstwo, ponieważ najubożsi mniej środków przeznaczają na żywność, edukację i opiekę zdrowotną.
 • Około 80% przedwczesnych zgonów spowodowanych tytoniem występuje w krajach
  o niskim lub średnim dochodzie.
 • Uprawa tytoniu wymaga dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczające dostawy wody.
 • Każdego roku uprawy tytoniu wykorzystują 4,3 miliona hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%.
 • Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

click here Oprócz ratowania życia i zmniejszenia nierówności zdrowotnych, kompleksowa polityka antytytoniowa wpływa również na obniżenie kosztów gospodarczych związanych z konsumpcją tytoniu i sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ograniczeniu ubóstwa, rozwojowi rolnictwa oraz przeciwdziała zmianom klimatycznym.

link Światowy Dzień bez Tytoniu

read more  

Liczba odwiedzin na stronie 72