Aktualności

Zdrowe i bezpieczne miejsce w pracy  – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – oficjalna strona internetowa kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”: https://www.healthy-workplaces.eu/pl/ article source

 bezpieczni_

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – to ogólnoeuropejska kampania organizowana w latach 2016-2017, koordynowana przez Europejska Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Kampanie na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca są największymi tego typu przedsięwzięciami na świecie – inicjują zmiany w postrzeganiu kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz wpływają na ich poprawę.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika, jak również na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec pracy zawodowej oraz wspieranie pracodawców w rozwiązywaniu kwestii związanych ze starzeniem się siły roboczej please click for source.

Praca, niezależnie od wieku, powinna być źródłem satysfakcji, przynoszącej korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników. Może mieć działanie terapeutyczne, na przykład niwelować niepożądane skutki zdrowotne związane
z bezrobociem, a miejsce pracy powinno być bezpieczne i przyjazne pracownikom. Efektem działań promujących zrównoważone zarządzanie wiekiem w pracy są zdrowsi, bardzie zmotywowani pracownicy, mniejsza rotacja personelu i niższy poziom absencji oraz większa wydajność firmy.

Kto może wziąć udział w kampanii?

W konkursie mogą brać udział organizacje publiczne i prywatne, dowolnej wielkości, reprezentujące wszystkie sektory, a także osoby fizyczne, w tym: http://bijak.at/map

  • pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego;
  • menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy;
  • związki zawodowe oraz społeczni inspektorzy pracy;
  • specjaliści BHP, pracownicy działów kadr;
  • organizacje pracodawców;
  • stowarzyszenia zawodowe;
  • podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia;
  • instytucje zajmujące się zapobieganiem wypadkom i ubezpieczeniami w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Do pobrania: http://adefib.org.br/map

–  Plakat 
–  Ulotka 
–  Przewodnik po kampanii
–  Prezentacja nt. kampanii

STOP DOPALACZOM !

STOP DOPALACZOM  STOP DOPALACZOM 2

 1     2

Bezpieczeństwo i higiena pracy click to see more

http://ateliervanzelf.net/map Centralny Rejstr Danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Rejestr czynników biologicznych w miejscu pracy. http://called.org/map

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

azbest 1

azbest 2

visit web page  

 

Liczba odwiedzin na stronie 652