Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA HDIM

POWIATOWEJ STACJI SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNEJ

W KAMIENIU POMORSKIM W 2014 ROKU

 

  1. Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego    i zdrowotnego dzieciom i młodzieży poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zgodnie z obowiązującą procedurą kontroli  (w placówkach oświatowo – wychowawczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz żłobkach i klubach dziecięcych).
  2. Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania. 
  3. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych placówkach.
  4.   Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
  5. Dokonywać oceny warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.
  6.   Podejmować współpracę z organami założycielskimi nadzorowanych placówek w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.

Liczba odwiedzin na stronie 206