Trzymaj Formę!

Trzym logo

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” organizowany na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku. Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie.

Założenia programu Trzymaj Formę na lata 2015-2018

Broszura dla uczniów              Poradnik dla nauczyciela

Talerz zdrowia

                      Talerz Zdrowia

piramida_1

piramida_2

                    Nowa Piramida Zdrowia

trzymajforme.pl                      PFPZ Trzymaj Formę!

Liczba odwiedzin na stronie 312