Bezpieczne Ferie

Powiat Kamieński przygotowany do akcji  „Bezpieczne Ferie 2017”

25 stycznia 2017r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kamieniu Pomorskim odbyła się narada „Bezpieczne Ferie 2017”.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,  Ośrodka Kultury Gminy Wolin, Straży Pożarnej, Policji, Gminy Kamień Pomorski, Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Gminy Międzyzdroje, Ośrodka Sportu i Rekreacji Wolin, Straży Miejskiej w Międzyzdrojach, Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Osoby biorące udział w naradzie przedstawiły podjęte lub zaplanowane  działania w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszystkie Gminy w okresie ferii zimowych zapewniły dzieciom i młodzieży możliwość skorzystania w określonych godzinach z placówek oświatowo-wychowawczych
i rekreacyjno-sportowych. Zaplanowano zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, wyjazdy autokarowe do kina, na basen i lodowisko. Do akcji „Bezpieczne Ferie 2017” włączyły się Biblioteki Miejskie, w których prowadzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Kamieniu Pomorskim Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało dwa turnusy półkolonii dla dzieci.

Zaplanowano wspólne działania wszystkich służb: Policji, Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim w zakresie przeprowadzenia kontroli dworców, autokarów przewożących dzieci i młodzież, jak również wypoczynku dzieci i młodzieży. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w celu zapobieżenia zatruciom pokarmowych zaplanowała wzmożone kontrole punktów żywienia otwartego, w tym małych gastronomii, zamkniętego – w ośrodkach wypoczynkowych oraz w innych zakładach obrotu żywnością.

W trakcie trwania ferii zimowych prowadzona będzie edukacja zdrowotna,  prelekcje, pogadanki w zakresie higieny, bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań
oraz tzw. „dopalaczy”.

foto_1   foto_2

foto_3   foto_4

Bezpieczne Ferie 2017   Informacja nt Ferii Zimowych

Bezpieczne Ferie 2015   14 ZASAD BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH

 

Liczba odwiedzin na stronie 146