Czyste Powietrze Wokół Nas

Podsumowanie realizacji programu Czyste Powietrze Wokół Nas 2016-17

 

II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” – rozstrzygnięty!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu był organizatorem konkursu w ramach przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.  Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Konkurs objął honorowym patronatem i p. Stanisław Kuryłło ufundował nagrody dla laureatów.

Celem konkursu było szerzenie wiedzy wśród dzieci na temat szkodliwego biernego palenia i unikania dymu tytoniowego i promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej.

W konkursie wzięło  udział 11 placówek (Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim, Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
w Wysokiej Kamieńskiej, Kołczewie, Stuchowie, Świerznie, Koniewie, Ładzinie) Spośród  29 prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce – Wiktoria Szczęsna z oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świerznie

II miejsce – Nadia Lanczak z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świerznie

III miejsce – Zofia Hołdyńska z Przedszkola „Promyk Słońca”  w Dziwnowie
i Lena Makarska z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym  w Wolinie

Przyznano 6 wyróżnień:

Aleksander Cichawa z oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie

Ksawery Jankowski z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Oliwia Kalinowska z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lena Majewska z Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Martyna Mąkowska z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stuchowie

Maja Szaper z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stuchowie

Wręczenie nagród odbędzie się w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu Pomorskim przy ul. Garncarskiej 4 12 maja 2017r. o godzinie 10.00 podczas imprezy powiatowej „Czyste powietrze wokół nas”

 

Regulamin konkursu plastycznego 2016-2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat realizujących program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci na temat szkodliwości biernego palenia i unikania dymu tytoniowego.
Prace na konkurs należy przesłać (złożyć osobiście) na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 15 maja 2016r. załączając „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.

Zgoda rodzica

CPWN – sprawozdanie przedszkolnego/szkolnego koordynatora za rok szkolny 2015/2016

Czyste Powietrze Wokół Nas – poradnik

„Czyste powietrze wokół nas”

Założenia programu:

  1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
  2. Program ten jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, z udziałem rodziców i opiekunów.
  3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
  4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Liczba odwiedzin na stronie 367