Prowadzone rejestry

Rejestry:

  1. Centralny Rejestr Skarg i Wniosków

  2. Rejestr wniosków o dostępnianie informacji publicznej

dostępne w sekretariacie PSSE w Kamieniu Pomorskim (pokój nr 1).

this web page

Liczba odwiedzin na stronie 106 http://alexandergordonsmith.com/map