Jakość Wody

KOMUNIKAT Nr 5

dot. Komunikatu Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 06 września 2017r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Świerzno, gm. Świerzno, pow. kamieński  zaopatrującego 716 mieszkańców miejscowości: Świerzno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04 września 2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat Nr 5

KOMUNIKAT Nr 6

dot. Komunikatu Nr 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 06 września 2017r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chomino, gm. Świerzno, pow. kamieński  zaopatrującego 653 mieszkańców miejscowości: Chomino, Margowo, Osiecze, Duniewo, Krzemykowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04 września 2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat Nr 6

KOMUNIKAT nr 4/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 01 września 2017r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Chomino zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Chomino, Margowo, Osiecze, Duniewo, Krzemykowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z obecnością  enterokoków kałowych

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.

Komunikat Nr 4

KOMUNIKAT nr 3/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 01 września 2017r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Świerzno zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Świerzno

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z obecnością bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.;

Komunikat Nr 3

KOMUNIKAT nr 2/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 05 maja 2017r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sierosław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Sierosław, Łojszyno, Jarzębowo, Łuskowo, Korzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej zakładu jakość wody w badanym zakresie, tj. ogólna liczba mikroorganizmów po 72 h odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

Jednocześnie PPIS w Kamieniu Pomorskim informuje, iż woda podawana z wodociągu publicznego Sierosław jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na obowiązującą decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w związku z ponadnormatywną zawartością manganu.

Komun_217

Komunikat nr 2-2017

KOMUNIKAT nr 1/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 kwietnia 2017r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sierosław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Sierosław, Łojszyno, Jarzębowo, Łuskowo, Korzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 h.

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.;

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komun_0117

Komunikat nr 1/2017

line_div

KOMUNIKAT nr 30

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 29 października 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Kretlewo zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Gadom, Kozielice, Dargoszewo, Baczysław

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

komun_30

Komunikat nr 30

KOMUNIKAT nr 29

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 października 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Kretlewo zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Gadom, Kozielice, Dargoszewo, Baczysław

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku obecnością liczby bakterii grupy coli

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komun_29

Komunikat nr 29

KOMUNIKAT nr 28

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 12 października 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wiejkówko zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Wiejkówko

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

komun_28

Komunikat nr 28

KOMUNIKAT nr 27

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 07 października 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wiejkówko zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Wiejkówko

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku obecnością liczby bakterii grupy coli

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komun_27

Komunikat nr 27

KOMUNIKAT nr 26

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 września 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Ciesław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Ciesław, Krzepocin

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

komun_26

Komunikat nr 26

KOMUNIKAT nr 25

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 29 września 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Ciesław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Ciesław, Krzepocin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa oraz nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku obecnością liczby bakterii grupy coli

 

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

komun_25

komunikat-nr-25

KOMUNIKAT nr 24

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 września 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sierosław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosław, Łojszyno, Korzęcin, Jarzębowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

komun_24

komunikat-nr-24

Komunikat nr 23

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 września 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny  zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosłąw, Łojszyno, Korzęcin, Jarzębowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z obecnością bakterii grupy coli i liczby Escherichia coli

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komunikat

KOMUNIKAT nr 22

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 28 lipca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Giżkowo zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Giżkowo i Ganiec

Woda może być wykorzystywana do spożycia

Komun_22

Komunikat nr 22

KOMUNIKAT nr 21

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 15 lipca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rekowo – Borzysław zaopatrujący w wodę
mieszkańców miejscowości Rekowo i Borzysław

Woda może być wykorzystywana do spożycia

Kom_21

Komunikat nr 21

KOMUNIKAT nr 20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rekowo- Borzysław  zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości
Rekowo oraz Borzysław 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 h.

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

kom_20

Komunikat nr 20 Rekowo- Borzysław

KOMUNIKAT nr 19

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Giżkowo zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości
Giżkowo oraz Ganiec 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 h.

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

kom_19

Komunikat nr 19 Gizkowo

KOMUNIKAT nr 18

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 10 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców Dziwnowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej zakładu, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komun_18

Komunikat nr 18

KOMUNIKAT nr 17

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 07 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców Dziwnowa
z wyłączeniem ulic Reymonta, Sienkiewicza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez.

Woda może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komun_17

Komunikat nr 17

KOMUNIKAT nr 16

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 07 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców ul.  Sienkiewicza i ul. Reymonta
w
Dziwnowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komun_16

Komunikat nr 16

 

KOMUNIKAT nr 15

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 03 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rarwino zaopatrujący w wodę mieszkańców Rarwina

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

komun_15

Komunikat nr 15

KOMUNIKAT nr 14

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 03 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sibin zaopatrujący w wodę mieszkańców Sibina

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

komun_14

Komunikat nr 14

KOMUNIKAT nr 13

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 02 czerwca 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Żółcino zaopatrujący w wodę mieszkańców Żółcina

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

komun_13

Komunikat nr 13

KOMUNIKAT nr 12

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Górki Pomorskie zaopatrujący w wodę mieszkańców Górki Pomorskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje na podstawie przeprowadzonych badań w kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wody, iż jakość wody  odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

komun_12_

Komunikat nr 12

KOMUNIKAT nr 11

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Górki Pomorskie zaopatrujący w wodę mieszkańców Górki Pomorskie  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje na podstawie przeprowadzonych badań w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, iż jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku ze stwierdzeniem obecności ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.;

Z uwagi na prowadzona dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

komun_11

Komunikat nr 11

KOMUNIKAT nr 10

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sibin zaopatrujący w wodę mieszkańców Rarwino

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje na podstawie przeprowadzonych badań w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, iż jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku ze stwierdzeniem obecności ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.;

Z uwagi na prowadzona dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

komun_10

Komunikat nr 10

KOMUNIKAT nr 9

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Sibin zaopatrujący w wodę mieszkańców Sibin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje na podstawie przeprowadzonych badań w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, iż jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku ze stwierdzeniem obecności ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h

Woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.;

Z uwagi na prowadzona dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

komun_9

Komunikat nr 9

KOMUNIKAT nr 8

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców Dziwnowa 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego, jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

komun_8

Komunikat nr 8

KOMUNIKAT nr 7

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 24 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Żółcino zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości Żółcino

komun_7

Komunikat nr 7

KOMUNIKAT nr 6

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 24 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców Dziwnowa
z wyłączeniem ulic Dziwna, Marynarki Wojennej, Komandorska, Spadochroniarzy Polskich, Reymonta, Sienkiewicza, Kościelna, Mickiewicza od nr 1 do 21

komun_6

Komunikat nr 6

KOMUNIKAT nr 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 24 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców
ulic Dziwna, Marynarki Wojennej, Komandorska, Spadochroniarzy Polskich, Reymonta, Sienkiewicza, Kościelna, Mickiewicza od nr 1 do 21
w Dziwnowie

komun_5

Komunikat nr 5

KOMUNIKAT nr 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców
ulic Dziwna, Marynarki Wojennej, Komandorska, Spadochroniarzy Polskich
w Dziwnowie

komun_4

Komunikat nr 4

KOMUNIKAT nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 maja 2016r.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo zaopatrujący w wodę mieszkańców Dziwnowa
z wyłączeniem ulic Dziwna, Marynarki Wojennej, Komandorska, Spadochroniarzy Polskich

komun_3

Komunikat nr 3

Komunikat  nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej dla mieszkańców  miejscowości Dziwnówek

komun_1

Komunikat nr 2

Komunikat  nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej dla mieszkańców  miejscowości Dziwnów

komun_2

Komunikat nr 1

Liczba odwiedzin na stronie 1,175