Jakość Wody

KOMUNIKAT Nr 8

dot. Komunikatu Nr 7/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kępica, gm. Świerzno, pow. kamieński, zaopatrującego 144 mieszkańców miejscowości: Kępica i Będziszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 05 grudnia 2018r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat do 7

 

KOMUNIKAT Nr 7/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kępica, gm. Świerzno, pow. kamieński, zaopatrującego 144 mieszkańców miejscowości: Kępica i Będziszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 28 listopada 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność Enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o. – zarządzający wodociągiem publicznym Kępica został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Komunikat nr 7

 

KOMUNIKAT Nr 6

dot. Komunikatu Nr 2/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2018r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sierosław, gm. Wolin, pow. kamieński, zaopatrującego 464 mieszkańców miejscowości: Sierosław, Łuskowo, Łojszyno, Korzęcin, Jarzębowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18 września 2018r. oraz w dniu 20 września 2018r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat nr 6 przydatność Sierosław

 

KOMUNIKAT Nr 5

dot. Komunikatu Nr 1/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2018r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Piaski Wielkie, gm. Wolin, pow. kamieński, zaopatrującego 237 mieszkańców miejscowości: Piaski Wielkie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18 września 2018r. oraz w dniu 20 września 2018r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat nr 5 przydatność Piaski Wielkie

 

KOMUNIKAT Nr 4

dot. Komunikatu Nr 3/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 września 2018r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dobropole, gm. Wolin, pow. kamieński, zaopatrującego 139 mieszkańców miejscowości: Dobropole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18 września 2018r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat nr 4 Dobropole

data opublikowania: 21.09.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Anna Omelańska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

KOMUNIKAT Nr 1/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 września 2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Piaski Wielkie, gm. Wolin  , pow. kamieński, zaopatrującego 237 mieszkańców miejscowości: Piaski Wielkie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 11 września 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Gmina Wolin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie – zarządzający wodociągiem publicznym Piaski Wielkie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Komunikat nr 1

KOMUNIKAT Nr 2/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 września 2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sierosław, gm. Wolin  , pow. kamieński, zaopatrującego 464 mieszkańców miejscowości: Sierosław, Łuskowo, Łojszyno, Korzęcin, Jarzębowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 11 września 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Gmina Wolin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie – zarządzający wodociągiem publicznym Sierosław został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Komunikat nr 2

KOMUNIKAT Nr 3/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 września 2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dobropole, gm. Wolin, pow. kamieński, zaopatrującego 139 mieszkańców miejscowości: Dobropole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 11 września 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości Enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Gmina Wolin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie – zarządzający wodociągiem publicznym Dobropole został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Komunikat nr 3

data opublikowania: 17.09.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Anna Omelańska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 1,455