Jakość Wody

KOMUNIKAT Nr 10

dot. Komunikatu Nr 9/2019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego DPS Śniatowo, zaopatrującego około 165 osób DPS Śniatowo w tym 30 mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Śniatowo 16.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 25 listopada 2019r. stwierdził, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

 1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Komunikat nr 10
data opublikowania: 26.11.2019
informację wprowadził: Sylwia Kowalska-Kamińska
odpowiedzialny za treść: Sylwia Kowalska-Kamińska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

KOMUNIKAT Nr 9

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia
20 listopada 2019r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Śniatowo gm. Kamień, pow. kamieński, zaopatrującego około 165 osób DPS Śniatowo w tym 30 mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Śniatowo 16.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 19 listopada 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność  liczby bakterii grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
  i prania.
 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Dom Pomocy Społecznej Śniatowo 17 – zarządzający wodociągiem lokalnym DPS Śniatowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

 

 data opublikowania: 20.11.2019
informację wprowadził: Sylwia Kowalska-Kamińska
odpowiedzialny za treść: Sylwia Kowalska-Kamińska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 1,798