Podstawy prawne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1261 z późn. zmianami),

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zmianami)

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa , w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Zachodniopomorski. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim  jest powiat kamieński.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim  jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej  23943 Oznaczenie organu:  W-32

Zarządzeniem Nr 545/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2013 r. nadany został statut Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim  określa regulamin organizacyjny, nadany zarządzeniem nr 020-17/13 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.

 Działalnością Powiatowej Stacji kieruje  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

Liczba odwiedzin na stronie 220