Godziny przyjęć prób

INFORMACJA

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kamieniu Pomorskim

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim informuje, iż Punkt Przyjmowania Prób wstrzymuje przyjmowanie materiału biologicznego do badań w okresie

od 20 grudnia 2018r. do 18 stycznia 2019 r.

Wznowienie działalności Punktu Przyjmowania Prób nastąpi w dniu 21 stycznia 2019r.

INFORMACJA Punkt Przyjmowania Prób

line_div

Punkt Przyjmowania Prób znajdujący się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim zmienia czas pracy.

Próbki przyjmowane będą w godz 800-1000

 line_div

Materiał do książeczki zdrowia
Poniedziałek, Wtorek, Środa
8:00 – 10:00

Pozostałe badania kliniczne
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
8:00 – 10:00

Materiał do badań przyjmujemy wyłącznie po dokonaniu wpłaty

w kasie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim lub na rachunek bankowy

NBP Oddział w Szczecinie

30 1010 1599 0519 9822 3100 0000

Liczba odwiedzin na stronie 1,749