Sekcja Higieny Komunalnej

mgr inż. Anna Omelańska – kierownik sekcji

e-mail: hk@psse-kamien.pl
tel. 91 3820144 w. 34
fax 91 3824170

Liczba odwiedzin na stronie 626