Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Agnieszka Chruślicka – p.o. kierownik sekcji

e-mail: hz@psse-kamien.pl
tel. 91 3820144 w. 33
fax. 91 3824170

 

Liczba odwiedzin na stronie 635