Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Agnieszka Chruślicka – kierownik sekcji

e-mail: hz@psse-kamien.pl
tel. 91 3820144 w. 233
fax. 91 3824170

 

Liczba odwiedzin na stronie 919