Aktualności

Raport o zranieniach

Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma

Wykaz laboratoriów akredytowanych

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim w załączeniu przekazuje Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komisja zwraca uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

KOMUNIKATY.pdf

data opublikowania: 27.07.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: Główny Inspektor Sanitarny

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Celem głównym europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje

Link do strony kampanii

data opublikowania: 20.06.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Centralny Rejstr Danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Rejestr czynników biologicznych w miejscu pracy.

azbest 1

azbest 2

 

 

Liczba odwiedzin na stronie 802