Aktualności

„Aktywni w pracy” – kampania społeczna

data opublikowania: 24.06.2020
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Informacja o kampanii prewencyjno – kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego zaplanowanej na lata 2019-2021

Celem w/w kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowanie zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Grupą docelową są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Dodatkową grupą docelową są pracownicy zatrudnieni w zakładach ww. branży.

Informacje o kampanii znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy – www.bhpnatak.pl

data opublikowania: 14.10.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Raport o zranieniach

Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma

Wykaz laboratoriów akredytowanych

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim w załączeniu przekazuje Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Komisja zwraca uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

KOMUNIKATY.pdf

data opublikowania: 27.07.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: Główny Inspektor Sanitarny

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Celem głównym europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje

Link do strony kampanii

data opublikowania: 20.06.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

azbest 1

azbest 2

data opublikowania: 23.05.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Liczba odwiedzin na stronie 946