Czyste Powietrze Wokół Nas

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny

Czyste powietrze wokół nas”

Organizatorem Konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim. Konkurs skierowany został do dzieci w wieku 5, 6 lat realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu kamieńskiego.

Celem Konkursu było: szerzenie wśród dzieci wiedzy nas temat roli środowiska dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu, w tym dymu tytoniowego;

Do konkursu przystąpiło 7 oddziałów przedszkolnych: Publiczne Przedszkole Nr 1
w Kamieniu Pomorskim, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole Publiczne „Promyk Słońca” w Dziwnowie”, Przedszkole Miejskie „Źródełko” w Golczewie, Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym „Kraina Uśmiechu” w Wolinie, Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stuchowie.

Komisja Konkursowa oceniła 20 nadesłanych prac i przyznała po dwa I, II i III miejsca

I miejsce – Maja Stępień – Przedszkole Miejskie „Źródełko” w Golczewie
Błażej Ozych z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Wolinie .

II miejsce – Hanna Niewinczany z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Wolinie
Julia Iwańcz z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

III miejsce – Wojciech Celoch z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kamieniu Pomorskim Magdalena Kwiatkowska z Przedszkola Miejskiego „Źródełko”
w Golczewie

III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czyste Powietrze Wokół Nas” podsumowany

17.04.2018 roku w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego „Czyste Powietrze Wokół Nas” zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim.

Tegoroczną edycję Konkursu honorowym patronatem objął Pan Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. W Konkursie wzięło udział 13 placówek z terenu powiatu kamieńskiego: Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Przedszkole Publiczne „Źródełko”, ul. Szkolna 9, 72-410 Golczewo, Publiczna Szkoła Podstawowa Wolin, ul. Spokojna 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Koniewo,  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stuchowie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby”, ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje, Szkoła Podstawowa w Świerznie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Gostyniu, Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Na Konkurs wpłynęło 40 prac plastycznych dzieci.

Komisja Konkursowa w dniu 10.04.2018 roku oceniając prace wzięła pod uwagę indywidualny sposób wykonania oraz zachowanie najistotniejszych cech przekazu programowego. Ponieważ było bardzo wiele prac o podobnych walorach,  postanowiono przyznać po dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz 6 wyróżnień:

Laureaci:

I. miejsce – Klaudia Włodarczyk ze SP w Wysokiej Kamieńskiej  i Jakub Pyzik z Przedszkola „Morskie skarby”  z   Międzyzdrojów.

II. miejsce – Nadia Lanczak ze SP w Świerznie i Julia Osińska ze SP we Wrzosowie.

III. miejsce – Karolina Mieleszkiewicz z Przedszkola w Wolinie  i Zuzanna Subotkiewicz z Przedszkola „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.

Przyznane wyróżnienia:

 1. Barbara Słowińska – Szkoła Podstawa w Wysokiej Kamieńskiej
 2. Amelia Solak – Przedszkole Publiczne „Źródełko” w Golczewie
 3. Kornel Guster – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim
 4. Wiktoria Szczęsna – Szkoła podstawowa w Świerznie
 5. Jan Wiśniewski – Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
 6. Martyna Mąkowska – Oddział Przedszkolny przy SP w Stuchowie
data opublikowania: 20.04.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Podsumowanie realizacji programu Czyste Powietrze Wokół Nas 2016-17

II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” – rozstrzygnięty!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu był organizatorem konkursu w ramach przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.  Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Konkurs objął honorowym patronatem i p. Stanisław Kuryłło ufundował nagrody dla laureatów.

Celem konkursu było szerzenie wiedzy wśród dzieci na temat szkodliwego biernego palenia i unikania dymu tytoniowego i promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej.

W konkursie wzięło  udział 11 placówek (Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim, Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:
w Wysokiej Kamieńskiej, Kołczewie, Stuchowie, Świerznie, Koniewie, Ładzinie) Spośród  29 prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce – Wiktoria Szczęsna z oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świerznie

II miejsce – Nadia Lanczak z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świerznie

III miejsce – Zofia Hołdyńska z Przedszkola „Promyk Słońca”  w Dziwnowie
i Lena Makarska z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym  w Wolinie

Przyznano 6 wyróżnień:

Aleksander Cichawa z oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie

Ksawery Jankowski z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Oliwia Kalinowska z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lena Majewska z Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Martyna Mąkowska z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stuchowie

Maja Szaper z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stuchowie

Wręczenie nagród odbędzie się w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu Pomorskim przy ul. Garncarskiej 4 12 maja 2017r. o godzinie 10.00 podczas imprezy powiatowej „Czyste powietrze wokół nas”

 

Regulamin konkursu plastycznego 2016-2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat realizujących program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem konkursu jest szerzenie wiedzy wśród dzieci na temat szkodliwości biernego palenia i unikania dymu tytoniowego.
Prace na konkurs należy przesłać (złożyć osobiście) na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 15 maja 2016r. załączając „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.

Zgoda rodzica

CPWN – sprawozdanie przedszkolnego/szkolnego koordynatora za rok szkolny 2015/2016

Czyste Powietrze Wokół Nas – poradnik

„Czyste powietrze wokół nas”

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Liczba odwiedzin na stronie 590