Bezpieczne Ferie

Patent na bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

A o to kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie:

Patent na bezpieczne ferie

 

Narada  „Bezpieczne Ferie 2018”

10 stycznia 2018r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kamieniu Pomorskim odbyła się narada „Bezpieczne Ferie 2018”

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,  Ośrodka Kultury Gminy Wolin, Straży Pożarnej, Policji, Gminy Kamień Pomorski, Gminy Międzyzdroje, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Osoby biorące udział w naradzie przedstawiły podjęte lub zaplanowane  działania
w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zaplanowano wspólne działania wszystkich służb: Policji, Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim w zakresie przeprowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w celu zapobieżenia zatruciom pokarmowych zaplanowała wzmożone kontrole punktów żywienia otwartego, w tym małych gastronomii, zamkniętego – w ośrodkach wypoczynkowych oraz w innych zakładach obrotu żywnością.

W trakcie trwania ferii zimowych prowadzona będzie edukacja zdrowotna,  prelekcje, pogadanki w zakresie higieny, bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań oraz tzw. „dopalaczy”.

         

 

Bezpieczne Ferie 2018   14 ZASAD BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH

 

Liczba odwiedzin na stronie 341