Szczepienia ochronne

Europejski Tydzień Szczepień 20–26 kwietnia 2020 r.

Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia  ogłosił 20-26 kwietnia  Europejskim Dniem Szczepień (EIW) w celu podniesienia świadomości znaczenia szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom i ochronie życia.

EIW zostało po raz pierwszy wdrożone przez niewielką liczbę krajów w 2005 r. Celem było zwiększenie zasięgu szczepień poprzez podniesienie świadomości na temat potrzeb każdego dziecka i prawa do ochrony przed chorobami, którym można zapobiec szczepionką. Od momentu powstania EIW stała się jedną z najbardziej widocznych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim.

czytaj więcej

data opublikowania: 24.03.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

W dniach 24-30 kwietnia 2019 roku obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku  obchody będą odbywać się pod hasłami:

Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień
oraz
Bohaterowie szczepień.

Europejski Tydzień Szczepień przebiega pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. Przesłaniem Tygodnia jest  zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa o szczepieniach ochronnych oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia. Temat tegorocznej edycji Tygodnia Szczepień dotyczy przekazu oraz udostępniania faktów na temat szczepień.

Europejski Tydzień Szczepień ma  podkreślić znaczenie osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Nazwano ich „Bohaterami szczepień”. Takimi bohaterami są naukowcy, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracownicy ochrony zdrowia, którzy są wiarygodnym źródłem informacji na temat szczepień dla swoich pacjentów, rodzice,  którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych których nie można zaszczepić, decydenci, których działania zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień oraz każdy kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

Strona główna

Europejski Tydzień Szczepień 24.04-30.04. Szczepienia działają!

data opublikowania: 10.04.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Nowy kalendarz szczepień

25 października 2018 roku Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego został wprowadzony Program Szczepień Ochronnych na 2019 rok. Program opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pod pozycją 104.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2019 wprowadzono poniższe zmiany:

  • Szczepienie przeciwko gruźlicy noworodków powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę.
  • Przesunięto podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z 10. na 6. rok życia w  celu zapewnienia ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki. Przeniesienie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadnia się sytuacją epidemiologiczną odry w Europie.
  • Zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków przeciw pneumokokom na zapis: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g”. Doprecyzowano również zapis dotyczący zasad szczepienia dzieci z grup ryzyka: wskazano, że 4-dawkowy schemat szczepienia podstawowego, tj. trzy dawki szczepieniami pierwotnego oraz jedna dawka uzupełniająca (3+1), dotyczy również „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g”.
  • Dodano zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6 w 1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6 w 1 należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”.
  • Dodano zapis dotyczący szczepienia osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych: „dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6–12 miesięcy”.

Kalendarz szczepień na 2019 rok

 

Szczepienia ochronne to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dysponuje zdrowie publiczne. Wraz z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Szczepień – 7 grudnia ruszyła ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem #zaszczepieniBezpieczni skierowana do rodziców szukających odpowiedzi na nurtujące pytania na temat szczepień ochronnych.

#zaszczepieniBezpieczni

X Ogólnopolski Dzień Szczepień

7 grudnia 2018

Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzenia dostępu do tego rodzaju profilaktyki.

Tegoroczne hasło Europejskiego Tygodnia Szczepień jest zgodne z ideą obchodów dziesiątego Ogólnopolskiego Dnia Szczepień i brzmi:

Szczepienia są ważne dla zdrowia wszystkich ludzi, zmieniają jakość ich życia!

Materiał informacyjny – DZIEŃ SZCZEPIEŃ

data opublikowania: 05.12.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Europejski Tydzień Szczepień

Już po raz XIII, w dniach od 23 do 29 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień.

 

Europejski Tydzień Szczepień 2018

23 – 29 kwietnia

W dniach 23-29 kwietnia 2018 roku obchodzimy XIII edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana przez kraje na poziomie lokalnym, a także przez organizacje międzynarodowe
i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

Głównym celem tej inicjatywy, której patronują: Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy
i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. Obchody tego tygodnia mają także zachęcać do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień i podnosić zaufanie publiczne w społeczeństwie, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień:

„Szczepienia działają. Szczepmy Europę”

Decyzja o szczepieniu dzieci jak i dorosłych odgrywa istotną rolę w ochronie całego społeczeństwa.

Dlatego warto pamiętać, że:

  • szczepienia ratują życie, są jednym z największych osiągnięć cywilizacji;
  • epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie;
  • powikłania chorób, (którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych), wciąż grożą śmiercią – szczególnie małym dzieciom;
  • szczepienia eliminują groźne choroby z naszego otoczenia (dzięki szczepieniom większość dzieci i dorosłych w Europie jest uodporniona przeciw odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B);
  • szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych.

Materiały na temat tygodnia Szczepień:

Tegoroczny Europejski Tydzień Szczepień przebiega pod hasłem „Szczepienia działają. Szczepmy Europę”.

Plakat 2018

Jak działają szczepionki

______________________________________________
data opublikowania: 23.04.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Zaszczep się wiedzą!

Laureat Nagrody Nobla – Albert Camus –  powiedział, że przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza. Przeciwstawiamy się jej prowadząc akcję informacyjną i edukacyjną dotyczącą szczepień „Zaszczep się wiedzą”.

Ochronne

Światowy Tydzień Szczepień – ulotka pdf

Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.         tutaj przeczytasz wiecej

Zapobieganie zakażeniom HCV

17.11.2014 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji  (HCV, HBV, HIV)”, realizowanym w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.  zaproszenie na szkolenia                                                                                         

Żółty Tydzień 

Już po raz 29. każdy, kto chce zadbać o swoje zdrowie, będzie miał okazję skorzystać z akcji Żółty Tydzień. Akcja ma na celu edukację na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby typu A i typu B oraz popularyzację szczepień ochronnych. W tej edycji organizatorzy zwracają uwagę na rolę profilaktyki WZW typu B, dzięki której można zapobiegać poważnym następstwom zakażenia wirusem HBV, jakim jest zakażenie przewlekłe, marskość lub pierwotny rak wątroby1,2,3. Tegoroczny Żółty Tydzień potrwa od 6. do 17. października.  www.zoltytydzien.pl

Liczba odwiedzin na stronie 442