Budżet 2019

 

 

Bilans 2019

 


informacje dodatkowe 2019

 

 

rachunek zysków i strat 2019

 

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Liczba odwiedzin na stronie 39