Koronawirus

Odpowiedzi na zadawane pytania dot. powrotu uczniów do szkół

08-NEN-QA szkoła

ZALECENIA DLA RODZICÓW

Diagram postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia  zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w szkole

Diagram postępowania

Bezpieczny powrót do szkoły

data opublikowania: 28.08.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka                                                                                                                                                              odpowiedzialny za treść: GiS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Kluczowe kryteria/przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania

Kluczowe kryteria

Możliwe warianty funkcjonowania szkół

data opublikowania: 27.08.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka                                                                                                                                                              odpowiedzialny za treść: GiS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

-Aneks do Instrukcji stacjonarne obozy pod namiotami (4)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 żłobki przedszkola – Druga aktualizacja

data opublikowania: 05.06.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka                                                                                                                                                              odpowiedzialny za treść: GiS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Ulotka informacyjna oraz plakat skierowane do obywateli nt. postępowania ze zużytymi rękawiczkami oraz maskami jednorazowymi  –plakat.pdfulotka.pdf

data opublikowania: 21.05.2020
informację wprowadził: Tomasz Wieczorek                                                                                                                                                                  odpowiedzialny za treść: GiS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące koronawirusa – zobacz

Film instruktażowy z zestawem ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu opracowany przez fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.

Film skierowany jest do osób, które w wyniku panującej epidemii, narażone są na dolegliwości wynikające z ograniczonej aktywności ruchowej.

Materiał dostępny jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=li834h9jsYQ

data opublikowania: 22.05.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka                                                                                                                                                       odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wytyczne

Siłownie i Fitnes

Baseny i Sauny

Gastronomia,

Wesela, przyjęcia

data opublikowania: 04.06.2020
informację wprowadził: Tomasz Wieczorek
odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Instrukcja GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami -maj 2020r

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

CAMPING

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH  

Wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli 

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Zakłady przemysłowe

Odbiory obiektów – Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Salony fryzjerskie,  Salony kosmetyczne, Biblioteki ,

Centra handlowe, Hotele ,

Przedszkola,Rehabilitacja,

Sklepy meblowe i budowlane.

Wytyczne GIS- przedszkola i żłobki

Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

Koronawirus – plakat informacyjny, numery kontaktowe – zobacz

Koronawirus – plakat – Jak zapobiegać zakażeniu – zobacz

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna – ulotka

Informacja dotycząca instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w związku z COVID-19 –.pdf

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów – dokument

Opinia PZH z dnia 02 kwietnia 2020r. dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie – dokument

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-Co-V-2 – dokument

Opracowanie NIZP – PZH dotyczące korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2  PDF

Opracowanie NIZP – PZH dotyczące warunków uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych – PDF

Zalecenia NIZP – PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-Co-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – PDF

Przydatne instrukcje:

– mycia rąk – zobacz

– dezynfekcji rąk – zobacz

– prawidłowego zdejmowania maseczki – zobacz

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek – zobacz

– Wskazane dodatkowe informacje: – zobacz

data opublikowania: 15.05.2020
informację wprowadził: Tomasz Wieczorek
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektorat Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Liczba odwiedzin na stronie 1,209