O nas

PISMA ELEKTRONICZNE

 

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH

 

 

ZADANIA KOMPETENCJE

 

 

SKARGI WNIOSKI

 

 

ORGANIZACJA

 

 

STO LAT SŁUŻBY

 

 

 

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim posiada Wojewoda Zachodniopomorski.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim wpisana została do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 23943

Działa na podstawie:

   • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
   • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz.217);
   • Statutu nadanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 545/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim
   • Zarządzenia Nr 020-17/13 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim
   • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim obejmuje:

   • Miasto i Gmina Dziwnów
   • Miasto i Gmina Golczewo
   • Miasto i Gmina Kamień Pomorski
   • Miasto i Gmina Międzyzdroje
   • Miasto i Gmina Wolin
   • Gmina Świerzno

Liczba odwiedzin na stronie 914