Zadania i kompetencje

Państwowa Inspekcja Sanitarna zadania swoje realizuje w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zgodnie z Ustawą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim sprawuje nadzór nad warunkami:

   • higieny środowiska
   • higieny pracy w zakładach pracy
   • higieny procesów nauczania i wychowania,
   • higieny wypoczynku i rekreacji,
   • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
   • higieniczno- sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim powyższe zadania realizuje w celu:

   • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
   • zapobiegania powstawaniu chorób,  w tym chorób zakaźnych i zawodowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zadania realizuje poprzez:

   • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
   • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej,
   • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa.

data opublikowania: 25.02.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Gośka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 618