Godziny przyjęć prób

Punkt Przyjmowania Prób znajdujący się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim zmienia czas pracy.

Ważne informacje dotyczące badań sanitarno-epidemiologicznych

PSSE w Kamieniu Pomorskim  informuje, iż w każdy  WTOREK w godzinach  8:00-10:00  przyjmowane są wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji oraz próbki wymazów z kału na podłożu transportowym

Podczas dostarczania próbek należy stosować środki ochrony osobistej tj.: środki do zakrywania ust i nosa
( np. maseczka). Dodatkowo zaleca się również stosować rękawiczki, a w przypadku ich braku zastosować dezynfekcję rąk środkiem do dezynfekcji znajdującym  się przy punkcie obsługi interesanta.

Należy zachować bezpieczny odstęp między osobami oczekującymi na pozostawienie materiału do badania. Przy zdawaniu prób do badań może być obecna tylko jedna osoba.

Przy zdawaniu próbek wymazów należy przedstawić do wglądu dowód wpłaty.

Zgodnie z art.106b ust.5 i ust 6 Ustawy o VAT, w dniu dokonania wpłaty za usługę ( badanie) należy podać sprzedawcy swój numer identyfikacyjny NIP.

W przypadku braku numeru NIP faktura nie będzie mogła byćwystawiona na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

UWAGA !!!

Szczegółowy sposób pobierania i dostarczenia próbek do badań do celów sanitarno-epidemiologicznych ( książeczki zdrowia) – ZOBACZ

data opublikowania: styczeń 2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Sylwia Kowalska-Kamińska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 line_div

Liczba odwiedzin na stronie 2,461