Aktualności

Kompendium korzystania ze studni oligoceńskich broszura

Korzystanie ze studni oligoceńskich  ulotka

data opublikowania: 25.02.2020
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektor Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Sinice i bezpieczne kąpieliska.  Sinice ulotka

data opublikowania: 19.06.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektor Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Oświadczenie GIS w sprawie osób chorych na łuszczycę.

data opublikowania: 26.03.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektor Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

ZMIANY W KORZYSTANIU Z SOLARIÓW  OGŁOSZENIE do druku

data opublikowania: 19.02.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Anna Omelańska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Procedura Ogólna Europejskiej Sieci Nadzoru nad Chorobą Legionistów

Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach.

Informacja dla osób bezdomnych

Zapobieganie zakażeniom HCV

Liczba odwiedzin na stronie 713