Informacja dla osób bezdomnych

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, wzorem lat poprzednich, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi interwencyjne procedury pomocowe wobec osób bezdomnych, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, iż oddaje się do dyspozycji bezdomnych i wszystkich tych, dla których zima wiąże się z walką
o przetrwanie, całodobową, bezpłatną infolinię o numerze:

 800-170-010 dostępną na obszarze całego

województwa zachodniopomorskiego od dnia 1 listopada 2013 roku.

 Sprawy związane z bezdomnością prowadzone będą przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przy merytorycznym wsparciu pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wynikiem ścisłej współpracy obu ogniw jest również tegoroczny INFORMATOR, w którym jednostki samorządowe oraz ogniwa odpowiedzialne za prowadzenie działań pomocowych znajdą teleadresowy spis placówek z całego województwa zachodniopomorskiego.

  INFORMATOR O PLACÓWKACH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMY 2013-2014

Liczba odwiedzin na stronie 50