Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Agnieszka Chruślicka – kierownik sekcji

e-mail: hz@psse-kamien.pl
tel. 91 3820144 w. 233
fax. 91 3824170

Aktualności

 

Zakres Działania

 

Ostrzeżenia Publiczne

 

Wymogi dla Zakładów

 

Akty Prawne

 

Pliki do Pobrania HŻ

Liczba odwiedzin na stronie 973