Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Agnieszka Chruślicka – kierownik sekcji

e-mail: hz@psse-kamien.pl

Aktualności

 

 

Zakres Działania

 

 

Ostrzeżenia Publiczne

 

 

Wymogi dla Zakładów

 

 

Akty Prawne

 

 

Pliki do Pobrania HŻ

Liczba odwiedzin na stronie 1,021