Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Przemysław Sakowicz

e-mail: hdim@psse-kamien.pl
tel. 91 3820144 w. 236
fax. 91 3824170

Aktualności

 

Higiena procesów nauczania

 

Placówki opiekuńczo wychowawcze

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Poradniki i instrukcje

 

Akty Prawne

 

Zakres działań

Liczba odwiedzin na stronie 598