Aktualności

Trzecia aktualizacja wytycznych GIS dla żłobków i przedszkoli na dzień 02.07.2020r.

Druga aktualizacja wytycznych GIS dla żłobków i przedszkoli na dzień 04.06.2020r.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS – żłobki przedszkola – Druga aktualizacja

data opublikowania: 05.06.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: GIS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Zastosowanie ozonatorów w placówkach oświatowo-wychowawczych – materiał pomocniczy

 Ozonatory w przedszkolach

data opublikowania: 11.05.2020r.
informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
odpowiedzialny za treść: GIS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Aktualizacja wytycznych GIS dla żłobków i przedszkoli na dzień 04.05.2020r.

Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

data opublikowania: 08.05.2020r.
informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
odpowiedzialny za treść: GIS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Główny Inspektorat Sanitarny wydał stanowisko w zakresie stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci.

Stanowisko GIS w sprawie stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci

data opublikowania: 08.05.2020r.
informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
odpowiedzialny za treść: GIS
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

W związku z tym, iż od 6 maja 2020r. otwierane będą przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego opracowano wytyczne dla dyrektorów placówek, nauczycieli i rodziców.

Wytyczne GIS_i_MZ dla oddziałów przedszkolnych

data opublikowania: 30.04.2020r.
informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
odpowiedzialny za treść: MEN
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

data opublikowania: 02.03.2020r.
informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektor Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

data opublikowania: 18.11.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektor Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 344