Zakres działania

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadania i zakres działania Higieny Dzieci i Młodzieży określono w Ustawie z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

 Higiena Dzieci i Młodzieży realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,

Do zakresu działania Higieny Dzieci i Młodzieży  w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach
  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz
  w ośrodkach wypoczynku;
 • higieny procesów nauczania;

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA HDIM
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KAMIENIU POMORSKIM

 • Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego    i zdrowotnego dzieciom i młodzieży poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zgodnie z obowiązującą procedurą kontroli  (w placówkach oświatowo – wychowawczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz żłobkach i klubach dziecięcych).
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania.
 • Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych placówkach.
 • Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
 • Dokonywać oceny warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.
 • Podejmować współpracę z organami założycielskimi nadzorowanych placówek w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.

 

data opublikowania: 8.04.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Liczba odwiedzin na stronie 189