Aktualności

Grypa jest bardzo zaraźliwa i co sezon wywołuje epidemie, dotykające znaczną część społeczeństwa,
Pomimo tego, że u zdrowych osób rzadko dochodzi do poważnych powikłań, osoby w grupach ryzyka mogą bardzo ciężko chorować, a nawet umrzeć,
Co sezon epidemiczny opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, na podstawie szczepów wirusa krążących aktualnie na półkuli północnej,
Źródło oraz więcej informacji:

Edukacja z Inspekcją Sanitarną to nowa forma bezpłatnych zajęć edukacyjnych on-line.

Wprowadzono nowy sposób edukacji w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kraju chcąc umożliwić dostęp do stałej edukacji zdrowotnej nauczycieli i uczniów.

Ulotka- Edukacja z Inspekcją Sanitraną

Zapraszamy do współpracy.

Data opublikowania: 03.09.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Uwaga na upały

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Nadmiar słońca i upały mogą doprowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób. Podczas skwaru gwałtownie wzrasta ryzyko przegrzania organizmu i udaru słonecznego. Wysokie temperatury mogą doprowadzić także do zakrzepów, ataków astmy, chorób wątroby, a nawet nowotworów skóry i oczu.

Ostatnie dni przyniosły falę upałów. Kiedy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza każdy z nas jest narażony na udar, jednak w grupie szczególnie zagrożonych znajdują się najmłodsze dzieci, które nie mają wystarczająco rozwiniętych mechanizmów termoregulacyjnych. Drugą grupą znacznie narażoną na problemy zdrowotne związane
z upałami są osoby powyżej 65. roku życia.

czytaj więcej

Data opublikowania: 07.08.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Konkurs na teledysk z gatunku muzyki rap o tematyce profilaktyki  zażywania nowych narkotyków pod hasłem „Nakręć się na RAP”. 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wspólnie z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddział w Szczecinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2020” ogłasza wojewódzki konkurs pod hasłem „Nakręć się na RAP”.

Celem głównym konkursu jest wzmocnienie świadomości dziecka w kształtowaniu własnego zdrowia.

Natomiast celami szczegółowymi konkursu są:

a) zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej konieczności dbania o własne zdrowie;

b)  utrwalenie wiedzy dzieci na temat podstawowych zasad profilaktyki używania nowych narkotyków;

c) popularyzacja treści związanych ze zdrowiem i profilaktyką używania nowych narkotyków u dzieci w formie artystycznej

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 12 r. ż. do 15 r. ż. przebywające  na wypoczynku letnim – na półkolonii, kolonii i innych formach wypoczynku organizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Regulamin konkursu filmowego – Nakręć się na RAP Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy załącznik nr 2 ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Data opublikowania: 26.07.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: WSSE Szczecin
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wojewódzki konkurs na plakat WSSE – REGULAMIN

Data opublikowania: 03.06.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: WSSE Szczecin
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Szczecinie  w związku z występującym problemem zaśmiecania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochrony indywidualnej opracowała plakat i ulotkę o powyższej tematyce.

Ulotka – Pamiętaj !!!

Plakat – Pamietaj!!!

Data opublikowania: 27.05.2020
Informację wprowadził: Antonina Kawecka
Odpowiedzialny za treść: WSSE Szczecin
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

List psychologów oraz materiały informacyjne zawierające wskazówki, mogące ułatwić pierwszy kontakt medyczny z małym dzieckiem i zminimalizować u niego stres.

List przewodni psychologów    Jak uspokoić dziecko wiek przedszkolny

Data opublikowania: 05.05.2020
Informację wprowadził: Przemysław Sakowicz
Odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Polski Oddział Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem
Podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Data opublikowania: 15.04.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

KORONAWIRUS

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Data opublikowania: 09.04.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Konkurs literacki w ramach obchodów 
7
kwietnia 2020r. Światowego Dnia Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim, uprzejmie informuje, że ogłosił konkurs literacki „Wsparcie pielęgniarek i położnych” dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła hasło „Wsparcie pielęgniarek i położnych”.

Regulamin konkursu literackiego
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE

data opublikowania: 01.04.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

ZALECENIA DLA PACJENTÓW ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM

Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem

zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem

Nowe treści, przekazy, wskazania – na bieżąco publikowane są za pośrednictwem mediów społecznościowych (Twitter, FB, YT) i na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus.

data opublikowania: 25.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Zdrowia
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Koronawirus

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenia koronawirusem

Czego nie należy robić w okresie kwarantanny:

NIE opuszczaj domu

NIE wychodź do sklepu

NIE spaceruj z psem po swojej okolicy

NIE spotykaj się z innymi osobami

Ulotka – Czego nie nalezy robić podczas kwarantanny

Ulotka – zasady kwarantanny

Ulotka  – Koronawirus – najważniejsze informacje i zalecenia str. 1

Ulotka – Koronawirus – najważniejsze informacje i zalecenia str. 2

Aktualne informacje dot.  koronawirusa na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

data opublikowania: 18.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Zdrowia
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

I EDYCJA DOROCZNEJ EDUKACYJNO-CHARYTATYWNEJ
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI – TULIPANY MOCY
NA RZECZ DZIECI Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A (DMD)
7.09.2019–7.09.2020

Stowarzyszenie PRO SALUTE w ramach Ogólnopolskiej Edukacyjno-Charytatywna Akcji TULIPANY MOCY na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a ogłasza konkurs plastyczny i literacki „DMD – Dzieci Mogą Dużo”

Adresatami konkursu są wszystkie przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz każda inna osoba, która nadeśle pracę.

Regulamin Akcji

Regulamin Konkursu z załącznikami

Więcej szczegółów na stronie internetowej pod adresem: http://prosalute.co,.pl/info

data opublikowania: 05.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Pro Salute
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Szkolenia dla rolników w powiecie kamieńskim

W ramach współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Golczewie zorganizowano szkolenia „Przeciwdziałanie antybiotykoodporności w ludzi i zwierząt” i „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności” od 05 lutego do 02 marca 2020r. Szkolenia prowadzone były przez pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Higieny Żywności,  Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń

data opublikowania: 02.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Akcja nasadzeń drzew i krzewów pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie

data opublikowania: 28.10.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Anna Omelańska
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2019

1 października

 

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:
1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada
jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych uchwalono na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 14 grudnia 1990 roku.

Celem święta jest przełamanie różnych stereotypów dotyczących ludzi starszych i starzenia się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów w pracy, placówkach medycznych, ale także zapewnienie pełnego dostępu do życia kulturalnego i społecznego.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Analizy wskazują, że w 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2 miliardów. W Polsce sytuacja demograficzna kształtować się będzie podobnie. GUS opublikował prognozy: już za niespełna 15 lat dwie na trzy gminy będą w ponad 20 proc. zamieszkane przez osoby w wieku przekraczającym 64 lata. (obecnie jedna na 25 gmin). W 2030 r. taka sytuacja będzie już miała miejsce w dwóch trzecich gmin w Polsce, praktycznie na terenie całego kraju, za wyjątkiem Małopolski i Pomorza.
Za kilkadziesiąt w Polsce będą zamieszkiwać statystyczni sześćdziesięciolatkowie, zwłaszcza, że od 25 lat niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń.

Materiały do pobrania:
 
data opublikowania: 16.09.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

 

 

Grypa czy przeziębienie ?

Grypa i przeziębienie to dwie różne choroby. Podstawową różnicą miedzy nimi jest różne nasilenie objawów oraz tempo ich narastania, ale też ryzyko wystąpienia powikłań.

 

Grypa może przebiegać w 3 postaciach – łagodnej (bardzo zbliżonej do przeziębienia), pełnoobjawowej oraz powikłanej. Wirus grypy atakuje błonę śluzową górnych dróg oddechowych, a czasami także dolnych, tj. tchawica, oskrzela i płuca. Wirus szybko przedostaje się do krwi i tą drogą rozprzestrzenia się po całym organizmie (dr Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń).

Grypa rozpoczyna się gwałtownie, a przeziębienie powoli, grypę cechuje często suchy kaszel i bóle mięśni, a katar i  ból gardła bardziej charakterystyczny jest dla przeziębienia.

OBJAWY GRYPA PRZEZIĘBIENIE
Początek choroba rozpoczyna się gwałtownie stopniowo nasilające się objawy
Gorączka wysoka gorączka (do 39oC), dreszcze stan podgorączkowy, temperatura ciała najczęściej poniżej 38oC
Ból gardła rzadki lub nie występuje jeden z pierwszych objawów, chrypa
Katar rzadki lub nie występuje częsty objaw, zatkany nos
Kaszel suchy, męczący, często towarzyszy ból w klatce piersiowej oraz duszności mokry
Ból głowy występuje prawie zawsze występuje dość rzadko, może towarzyszyć katarowi, często – ból zatok
Bóle mięśni bardzo intensywne, dreszcze nie występują lub są mniej nasilone
Powikłania wielonarządowe, najczęściej – zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność oddechowa rzadko, ew. wtórne zakażenia bakteryjne

Grypa czy przeziębienie- ulotka do pobrania

data opublikowania: 04.03.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Odra

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z chorą osobą.

Groźne są powikłania po odrze, od lżejszych np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, po te poważniejsze jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Odra objawia się między innymi charakterystyczną wysypką, gorączką, katarem i bólem gardła.

Gdy na twoim ciele pojawi się mocno swędząca wysypka w postaci żywo czerwonych wypukłych grudek, zlewająca się w plamy po około 2 tygodniach od zakażenia, a w jamie ustnej pojawią się białe plamki otoczone czerwoną obwódką, po czym za uszami wyjdzie czerwona grudkowa osutka, która przejdzie na resztę głowy, by obsypać następnie resztę ciała, aż do nóg…

To może być odra!

Odra-prezentacja

List do rodziców – j. polski

List do rodziców – j. rosyjski

List do rodziców – j. ukraiński

Ulotka w j. polskim  Ulotka w j. ukraińskim

   

ulotka szczepienia-odra PZH

 

data opublikowania: 23.01.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 Kampania „Jasne jak słońce”

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię „Jasne jak słońce”.

Kampania dotyczy skutków narażenia na promieniowanie UV i skierowana jest  do ogółu społeczeństwa, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Strona kampanii

data opublikowania: 18.12.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: PZH
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

 

 

Liczba odwiedzin na stronie 3,371