Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (POZNPT) w Polsce

Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
Cele i zadania na lata 2014 – 2018 opracowane przez Ministra Zdrowia

POZNPT 2014-2018

Liczba odwiedzin na stronie 320