Programy edukacji antytytoniowej realizowane przez PSSE

Program „Czyste powietrze wokół nas” został opracowany zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia w oparciu o jego cel operacyjny 1: Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu oraz w oparciu o zadnie 3: Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. Program przeznaczony jest dla najstarszej grupy wiekowej dzieci przedszkolnych 5 – 6 lat i stanowi pierwsze  ogniwo w cyklu programów antytytoniowych dla dzieci i młodzieży. Jego charakter profilaktyczny zmierza do  wykształcenia u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Program „Nie pal przy mnie, proszę” został opracowany zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 i w oparciu o jego cel operacyjny 1: Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2009-2013 i w oparciu o zadnie 3: Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. W tym zadaniu zapisano realizację programów edukacyjnych propagujących modę na niepalenie. Program przeznaczony jest dla klas I-III szkoły podstawowej i stanowi drugie ogniwo w cyklu programów antytytoniowych dla dzieci i młodzieży.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” został opracowany zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 i w oparciu o jego cel operacyjny 1:Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2009-2013 i w oparciu o zadnie 3: Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. W tym zadaniu zapisano realizację programów edukacyjnych propagujących modę na niepalenie. Program przeznaczony jest dla starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stanowi kolejne ogniwo w cyklu programów antytytoniowych dla dzieci i młodzieży.

Liczba odwiedzin na stronie 154