Czyste Powietrze Wokół Nas

Wyniki V edycji  konkursu plastycznego „Czyste powietrze wokół nas”

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Nadesłano 19 prac z 7 oddziałów przedszkolnych. Oceniono prace zgodnie z Regulaminem Konkursu, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

 1. treści prozdrowotne (skala ocen od 1- 10 pkt),
 2. walory estetyczne (skala ocen od 1-10 pkt),
 3. pomysłowość i kreatywność (skala ocen od 1-10 pkt),
 4. samodzielność wykonania pracy (skala od 1 do 10 pkt)

Przyznano:

I miejsce -Natalia Pawłowska z Przedszkola Publicznego „Źródełko” w Golczewie

   38 pkt. 

II miejsce -Jakub Klimczak ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

 37 pkt.

III miejsce-Mikołaj Gralewski z Przedszkola Publicznego „Promyk Słońca” w Dziwnowie i Agata Dylik z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym „Kraina Uśmiechu” w Wolinie

            36 pkt.

Ponadto przyznano 6 wyróżnień (35 pkt):

Aniela Ambroziewicz z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym „Kraina Uśmiechu” w Wolinie

Oskar Galczak  z Przedszkola Publicznego „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Olivier Skrzyński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie

Zuzanna Krupa z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

Zuzanna Kotłow z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu

Miłosz Caban ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Wyróżnione prace

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, natomiast laureatom gratulujemy wygranej.

data opublikowania: 29.05.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

V edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego  „Czyste powietrze wokół nas”

Regulamin konkursu plastycznego 2020

Zał. nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

załącznik nr 2 – zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie

data opublikowania: 05.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny

Czyste powietrze wokół nas”

Organizatorem Konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim. Konkurs skierowany został do dzieci w wieku 5, 6 lat realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu kamieńskiego.

Celem Konkursu było: szerzenie wśród dzieci wiedzy nas temat roli środowiska dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu, w tym dymu tytoniowego;

Do konkursu przystąpiło 7 oddziałów przedszkolnych: Publiczne Przedszkole Nr 1
w Kamieniu Pomorskim, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole Publiczne „Promyk Słońca” w Dziwnowie”, Przedszkole Miejskie „Źródełko” w Golczewie, Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym „Kraina Uśmiechu” w Wolinie, Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stuchowie.

Komisja Konkursowa oceniła 20 nadesłanych prac i przyznała po dwa I, II i III miejsca

I miejsce – Maja Stępień – Przedszkole Miejskie „Źródełko” w Golczewie
Błażej Ozych z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Wolinie .

II miejsce – Hanna Niewinczany z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Wolinie
Julia Iwańcz z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

III miejsce – Wojciech Celoch z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kamieniu Pomorskim Magdalena Kwiatkowska z Przedszkola Miejskiego „Źródełko”
w Golczewie

III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czyste Powietrze Wokół Nas” podsumowany

17.04.2018 roku w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego „Czyste Powietrze Wokół Nas” zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim.

Tegoroczną edycję Konkursu honorowym patronatem objął Pan Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. W Konkursie wzięło udział 13 placówek z terenu powiatu kamieńskiego: Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Przedszkole Publiczne „Źródełko”, ul. Szkolna 9, 72-410 Golczewo, Publiczna Szkoła Podstawowa Wolin, ul. Spokojna 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Koniewo,  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stuchowie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby”, ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje, Szkoła Podstawowa w Świerznie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Oddział Przedszkolny przy SP w Gostyniu, Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Na Konkurs wpłynęło 40 prac plastycznych dzieci.

Komisja Konkursowa w dniu 10.04.2018 roku oceniając prace wzięła pod uwagę indywidualny sposób wykonania oraz zachowanie najistotniejszych cech przekazu programowego. Ponieważ było bardzo wiele prac o podobnych walorach,  postanowiono przyznać po dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz 6 wyróżnień:

Laureaci:

I. miejsce – Klaudia Włodarczyk ze SP w Wysokiej Kamieńskiej  i Jakub Pyzik z Przedszkola „Morskie skarby”  z   Międzyzdrojów.

II. miejsce – Nadia Lanczak ze SP w Świerznie i Julia Osińska ze SP we Wrzosowie.

III. miejsce – Karolina Mieleszkiewicz z Przedszkola w Wolinie  i Zuzanna Subotkiewicz z Przedszkola „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.

Przyznane wyróżnienia:

 1. Barbara Słowińska – Szkoła Podstawa w Wysokiej Kamieńskiej
 2. Amelia Solak – Przedszkole Publiczne „Źródełko” w Golczewie
 3. Kornel Guster – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim
 4. Wiktoria Szczęsna – Szkoła podstawowa w Świerznie
 5. Jan Wiśniewski – Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
 6. Martyna Mąkowska – Oddział Przedszkolny przy SP w Stuchowie
data opublikowania: 20.04.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Czyste Powietrze Wokół Nas – poradnik

„Czyste powietrze wokół nas”

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Liczba odwiedzin na stronie 697