Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych

Szkolenie „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” 11 listopada 2019r.

W siedzibie PSSE w Kamieniu Pomorskim 11 listopada 2019r. zorganizowano szkolenie dla realizatorów  programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Na szkoleniu podsumowano  realizację programu w roku szkolnym 2018/2019. Następnie przedstawiono wytyczne do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 (cele i  założenia  programu). Szkolenie wspólnie przeprowadzono we współpracy z Policją i pionem Higieny Pracy oraz Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE. W szkoleniu wzięło udział 20 osób – szkolni koordynatorzy.

data opublikowania: 24.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

III. Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych.
Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim, Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz Dyrektorem Ośrodka Teatralnego „KANA” w ramach profilaktycznego programu edukacyjnego pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, adresowanego do uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych.

Uczestnikami przeglądu są uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych realizujących ww. Program oraz uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych nierealizujących powyższego Programu.

Głównym celem „Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych” jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca.

Konkurs odbędzie się etapowo:
• do 25 stycznia 2019 r. – etap szkolny
• do 28 lutego 2019 r. – etap powiatowy
• 20-21 marca 2019 r.– etap wojewódzki

Regulamin-III WPFA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA

data opublikowania: 08.01.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach-Podsumowanie realizacji programu 2017-2018

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach-Podsumowanie realizacji programu 2016-2017

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” realizowany jest od października 2015r.

Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum w wieku 12-13 lat i ich rodziców.

Główny cel programu:

zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków przez młode osoby.

 

 

Liczba odwiedzin na stronie 311