Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ARS, czyli jak dbać o miłość?

Główny Inspektor Sanitarny odwołuje konkurs „Szkoła wolna od używek” z powodu epidemii KORONAWIRUSA.

Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

data opublikowania: 26.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Główny Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Szkoła wolna od używek”

czytaj więcej

data opublikowania: 05.03.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Główny Inspektorat Sanitarny
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” – II semestr roku szkolnego 2019/2020.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie realizują wymienionego programu.

Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

klauzula GIS niepełnoletni,  klauzula GIS pełnoletni, 

Regulamin Konkursu Szkoła Wolna od Używek,   Zał. nr 1, Zał. nr 2,  Zał. nr 3,   Zał. nr 4

data opublikowania: 19.02.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Szkolenie dla koordynatora programu ARS, czyli jak dbać o miłość? nt. „Środki psychoaktywne i ich wpływ na stan zdrowia” -24.10.2019r.

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Higieną Pracy PSSE

Program szkolenia ARS

ARS, czyli jak dbać o miłość? – VII edycja (rok szkolny 2019/2020

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu kamieńskiego

Założenia programu

  • Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami.
  • Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej.
  • Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.
data opublikowania: 19.02.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2019 roku III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, programu o przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w kamieniu Pomorskim do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim
i krajowym. Jury powołane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ocenia prace konkursowe do dnia 6 maja 2019 roku, po czym przesyła jedną najlepiej ocenioną pracę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Na poziomie wojewódzkim jury powołane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ocenia pracę do dnia 20 maja 2019 roku po czym przesyła jedną najlepiej ocenioną pracę do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, gdzie Główny Inspektor Sanitarny powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym. Komisja ta do dnia 3 czerwca 2019 roku oceni prace i wyłoni trzech laureatów.

Wyłonienie zwycięzców na poziomie krajowym, prezentacja prac laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku w Warszawie na uroczystej Gali Finałowej. Informacja o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Laureatom zostanie przekazana do dnia 5 czerwca 2019 roku.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

data opublikowania: 14.02.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku  odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak co roku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uczestniczyła w Finale Wielkiej Orkiestry w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Promocja Zdrowia zorganizowała stoisko edukacyjno-informacyjne, w ramach programu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, gdzie można było zasięgnąć informacji w zakresie szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, zbadać pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tlenku węgla
w wydychanym powietrzu, czy zaobserwować stany odurzenia alkoholem i narkotykami poprzez symulację alko- i narkogoglami.

Na stanowisku ponadto prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych.

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W RAMACH PROJEKTU KIK/68

PRZYGOTOWAŁ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ

„MELANŻ. OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ”

10 spotów ostrzegających przed używkamimelanz

Ze styczniowych badań firmy Kantar Public (dawniej TNS Polska) wynika, że 90 proc. polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie przynajmniej raz w swoim życiu paliło papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy.

W ramach kampanii powstało 10 spotów wideo, które pokazują, jak w rzeczywistości postrzegane są osoby nadużywające alkoholu, palacze i osoby zażywające narkotyki. Obejrzeć je można na YouTube

Prezentowane są rzeczywiste oddziaływanie używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z wyobrażeniami, co w ostateczności prowadzi do rozczarowania i żenujących zachowań.

Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana do młodzieży ich  rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów rozrywkowych.

Informacja o Kampanii – czytaj więcej

Spoty LCD do kampanii Nie Pozwól Odlecieć Swojemu Szczęściu

 

Program ARS edycja IV – zakończenie

Program ARS edycja IVARS

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Raport_Zachowania_zdrowotne_kobiet_2013

ARS, czyli jak dbać o miłość

„ARS, czyli jak dbać o miłość” to program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

pismo do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

I edycja 2013-2014

II edycja 2014-2015
szkolenie  program   zdjęcia  Projekt KIK   pprezentacja ARS   Prawda i mity o alkoholu

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora_II edycjaANKIETA DLA UCZNIA_II EDYCJA ARSANKIETA; ewaluacyjna dla ucznia do programu ARS;

GIS Prezentacja na szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu 

FAS – fetal alcohol syndrome – płodowy zespół alkoholowy

E-papierosy

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie używania elektronicznych papierosów w miejscach objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych informujemy, iż e – papierosy nie podlegaja regulacjom prawnym zawartym w Ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 10 , poz. 55 z późn. zm)

 tutaj przeczytasz więcej

E-papierosy

Liczba odwiedzin na stronie 578