Bezpieczne Ferie

Bezpieczne Ferie 2020

Celem interwencji nieprogramowej „Bezpieczne Ferie 2020”  było  szeroko pojęte bezpieczeństwo zimowe dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka chorób zakaźnych, bezpieczne zachowania. Ponadto działania nakierowane były na profilaktykę używania substancji psychoaktywnych, w tym e-papierosów i nowych narkotyków.

Adresatami byli uczestnicy wypoczynku zimowego, zarówno w formie wyjazdowej jak
i w miejscu zamieszkania, organizowanych na terenie powiatu kamieńskiego.

Przeprowadzono 14 działań edukacyjnych (4 wykłady, 10 prelekcji), w których wzięło udział 683 osoby, w tym: 29 osób dorosłych i 654 dzieci i młodzieży. Działania były podjęte w 3 szkołach, 2 domach kultury, 1 półkolonii i  3 placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży – forma wyjazdowa.

Ponadto przeprowadzono 5 dystrybucji – 127 materiałów edukacyjnych.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych zajęć

data opublikowania: 20.02.2020r.
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Ferie zimowe 2019

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2018/2019.

14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: • kujawsko-pomorskie • lubuskie • małopolskie • świętokrzyskie • wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: • podlaskie • warmińsko-mazurskie

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: • dolnośląskie • mazowieckie • opolskie • zachodniopomorskie

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: • lubelskie • łódzkie • podkarpackie • pomorskie • śląskie

Ferie zimowe – prezentacja dla dzieci

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku

Tutaj znajdziesz aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 

Patent na bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

A o to kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne ferie:

Patent na bezpieczne ferie

 

Narada  „Bezpieczne Ferie 2018”

10 stycznia 2018r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kamieniu Pomorskim odbyła się narada „Bezpieczne Ferie 2018”

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,  Ośrodka Kultury Gminy Wolin, Straży Pożarnej, Policji, Gminy Kamień Pomorski, Gminy Międzyzdroje, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Osoby biorące udział w naradzie przedstawiły podjęte lub zaplanowane  działania
w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zaplanowano wspólne działania wszystkich służb: Policji, Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim w zakresie przeprowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w celu zapobieżenia zatruciom pokarmowych zaplanowała wzmożone kontrole punktów żywienia otwartego, w tym małych gastronomii, zamkniętego – w ośrodkach wypoczynkowych oraz w innych zakładach obrotu żywnością.

W trakcie trwania ferii zimowych prowadzona będzie edukacja zdrowotna,  prelekcje, pogadanki w zakresie higieny, bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań oraz tzw. „dopalaczy”.

         

 

Bezpieczne Ferie 2018   14 ZASAD BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH

 

Liczba odwiedzin na stronie 472