Dopalacze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMu internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki  i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Konkurs

data opublikowania: 12.04.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

 

W związku z licznymi zatruciami dopalaczami ruszyła kampania rządowa  „Dopalacze kradną życie”

więcej informacji na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=270

Dopalacze wciąż w sprzedaży i stanowią zagrożenie życia

Dopalacze – prezentacja

„Dopalacze” – różne produkty zawierające substancje psychoaktywne  oraz substancje halucynogenne. Jako legalne produkty trafiły do Polski około 8 lat temu poprzez sprzedaż za pośrednictwem Internetu. W 2008 pojawiły się pierwsze sklepy oferujące różnorakie produkty kolekcjonerskie, deklarowane jako nieprzeznaczone do spożycia.  tytaj znajdziesz więcej

ULOTKA-rodzice   ULOTKA-mlodziez

Liczba odwiedzin na stronie 387