Światowy Dzień bez Tytoniu

Ulotka nt. obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu 2020

Światowy Dzień bez Tytoniu  2020

data opublikowania: 08.06.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: WSSE w Szczecinie
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Wyniki VI Konkursu Plastycznego „Nie palę – wybieram zdrowie”

Komisja Konkursowa oceniła 17 nadesłanych prac biorąc pod uwagę:  poziom artystyczny pracy, innowacyjność i kreatywność, zastosowaną technikę, zawarcie elementów moralizujących , przesłanie oraz zgodność pracy z tematem konkursu przyznając:

I miejsce – Julia Kądziołka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

II miejsce – Krzysztof Tabor z Publicznej szkoły Podstawowej w Troszynie

III miejsce – Patryk Jeziorny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

Wiktoria Krupa ze Szkoły Podstawowej w Dziwnowie

Borys Sokołowski ze PSP w Wolinie

Aurelia Jurczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie

Nagrody i dyplomy przekazano uczestnikom Konkursu za pośrednictwem macierzystych szkół.

data opublikowania: 05.06.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nie palę – wybieram zdrowie” w ramach obchodów Światowego Dnia bez Papierosa

Adresatami konkursu są uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych powiatu kamieńskiego.

Z powodu epidemii koronawirusa konkurs prace plastyczne  należy przesłać drogą elektroniczną na  adres: pzioz@psse-kamien.pl  do 29 maja 2020 roku.

Regulamin konkursu 2020

załącznik nr 1 Zgoda rodzica na udział w konkursie 

data opublikowania: 08.05.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

Światowy Dzień  bez Papierosa w 2020roku przebiega pod hasłem „Ochrona młodzieży przed manipulacjami w przemyśle i zapobieganie jej używania tytoniu i nikotyny”.

Czytaj więcej:  „Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2020 r

Co to są e-papierosy i jak działają

data opublikowania: 07.05.2020
informację wprowadził: Antonina Kawecka
odpowiedzialny za treść: Antonina Kawecka
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu,
z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim odbył się konkurs plastyczny „Nie palę – wybieram zdrowie” dla uczniów szkół podstawowych.

4 czerwca 2019 roku Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców spośród  autorów jedenastu prac, które wpłynęły na konkurs z czterech szkół. Zwracano szczególną  uwagę na ich poziom artystyczny, innowacyjność i kreatywność, zastosowaną technikę, przesłanie oraz zgodność z tematem.

Komisja przyznała 4 nagrody główne (I, II i dwa równorzędne III miejsca):

 1. miejsce: Hanna Dziewulska z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
 2. miejsce: Oskar Hałuszko również z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
 3. miejsce: Karina Baderska oraz Ilona Osmałek ze Społecznej Szkoły Podstawowej
  w Ładzinie

Wyróżniono dwie prace:

 1. Wiktorii Chudzickiej i Marzeny Radoń ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

 

Prace wyróżnione

data opublikowania: 07.06.2019
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu

Tematem zaproponowanym w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia jest „tytoń a zdrowe płuca” i ma na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

Wg raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2017 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznawała się niemal jedna czwarta Polaków – 24% . Na podstawie wyników z poprzednich lat zauważalna jest tendencja spadkowa udziału osób palących nałogowo. Odsetek regularnych palaczy zmalał z 31% w 2011 roku do 24% w 2015 roku.
W 2017 roku odsetek ten nie uległ zmianie.

Badania pokazują, że papierosy częściej palą mężczyźni niż kobiety (29% wobec 20%). W 2017 roku w populacji mężczyzn odsetek nigdy niepalących (52%) nieznacznie przewyższył odsetek kiedykolwiek palących (48%). Wśród kobiet odsetek nigdy niepalących jest natomiast jeszcze wyższy niż w poprzednich latach od odsetka kiedykolwiek palących (71% wobec 29%).

Palenie tytoniu jest zjawiskiem społecznie i ekonomicznie zróżnicowanym. Wśród mężczyzn częściej palą 40-latkowie (40% osób w wieku 40-49 lat), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40%) oraz ci, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną (37% z nich). Wśród kobiet osobami częściej palącymi tytoń są 30-latki (31%), gospodynie domowe (39%) oraz osiągające niskie dochody (41%). Zdecydowanie najwyższe odsetki palących notuje się wśród bezrobotnych (47% ogółu) oraz wśród osób źle oceniających swój status materialny (30% ogółu), a najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem (17%
z nich pali) oraz dobrze lub średnio oceniających swoją sytuację ekonomiczną (24% z nich pali).

Odsetek osób narażonych na bierne palenie pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Wyniki badania pokazują (podobnie jak w poprzednich latach), że miejscem, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na bierne palenie, są przystanki autobusowe. 23% badanych deklaruje, że było narażonych na dym tytoniowy w tych właśnie miejscach.

Antonina Kawecka – starszy asystent OZiPZ

PSSE w Kamieniu Pomorskim

TITONIC

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

1 czerwca 2018 roku Komisja Konkursowa oceniła dziewiętnaście prac, które wpłynęły na Konkurs. W utworach zwracano uwagę na ich poziom artystyczny, innowacyjność i kreatywność, zastosowana technikę, przesłanie oraz zgodność z tematem.

Komisja przyznała 6 nagród głównych (po dwie równorzędne od I do III miejsca):

 1. miejsce: Mateusz Cieślikiewicz Zespół Szkół Publicznych w Golczewie oraz ex aequo Małgorzata Felczak Szkoła Podstawowa w Kołczewie
 2. miejsce: Zuzanna Rapa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim oraz ex aequo Marcela Kolasińska Zespół Szkół Publicznych w Golczewie
 3. miejsce: Zuzanna Pawełczyk Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim oraz ex aequo Izabela Biliniewicz Zespół Szkół Publicznych w Golczewie

oraz wyróżniła cztery prace:

1. Olga Krzyżanowska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
2. Sebastian Popowicz Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie
3. Kaja Kulińska Szkoła Podstawowa Nr 1w Kamieniu Pomorskim
4. Laura Kober Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulujemy!

data opublikowania: 05.06.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

 

Światowy Dzień bez Tytoniu31 maja 2018

Jak co roku 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Został on zainicjowany
w 1987 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) rezolucją WHA40.38, która ustanowiła obchody na dzień 7 kwietnia pod nazwą Światowy Dzień bez Papierosa.
Rok później rezolucją WHA42.19 WHO przeniosła Święto na 31 maja. Do dzisiaj obchody 31 maja odbywają się pod nazwą Światowe Dni bez Tytoniu, aby podkreślić, że chodzi o wszystkie wyroby tytoniowe, w tym papierosy.

WHO poprzez uroczystości Światowego Dnia bez Tytoniu zwraca uwagę całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów. Uwaga ta jest niezbędna ze względu na negatywne skutki zdrowotne palenia.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 nałóg może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, w tym 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

Palacze częściej zapadają na nowotwory min. jamy ustnej, gardła, krtani, płuc, udary, choroby układu oddechowego i w szczególności choroby układu krążenia. Tematem Światowego Dnia bez Tytoniu w 2018 jest: Tytoń i Choroba Serca.

Palenie tytoniu jest główną przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia rośnie gdy współistnieją inne czynniki ryzyka, takie jak niezdrowy styl życia, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, nadciśnienie tętnicze krwi.

Ryzyko to podwyższa znacznie palenie tytoniu, a palacze mają dwa do czterech razy większe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

Źródła informacji: Wikipedia; promocjazdrowia.pl

data opublikowania: 23.05.2018
informację wprowadził: Grzegorz Pogonowski
odpowiedzialny za treść: Iwona Budrewicz
podmiot udostępniający informację: PSSE Kamień Pomorski

31 maja 2017 – Światowy Dzień bez Tytoniu

SDT

„Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”

W tym roku po raz 30. obchodzimy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowy Dzień bez Tytoniu. Co roku 31 maja WHO stara się zwrócić uwagę na inny aspekt globalnej epidemii, jakim jest palenie tytoniu. Stara się uświadamiać i ostrzegać przed jej zgubnymi skutkami.
Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jak ostrzega WHO, jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2017 roku  jest „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

Głównymi zamierzeniami tegorocznego obchodu Światowego Dnia bez Tytoniu są:

 • Zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem.
 • Zachęcanie krajów do włączania kontroli tytoniu do swoich krajowych działań
  w ramach 2030 agendy zrównoważonego rozwoju.
 • Wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniu w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
 • Zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych
  i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
 • Pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nie podejmowania prób palenia tytoniu, czy też zrezygnować z tego nawyku.

Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów,
w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.

Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, polityką antytytoniową i zrównoważonym rozwojem oraz zachęcanie do udziału w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii polityki antytytoniowej. Kolejnym celem jest zwrócenie uwagi poszczególnych osób, że nie używając tytoniu lub rzucając palenie, mogą przyczyniać się do wolnego od tytoniu świata.

Skuteczna polityka antytytoniowa postrzegana jest jako jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie do 2030 r globalnej redukcji przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (w tym chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i POChP).

Statystyki podają :

 • Około 6 milionów osób każdego roku umiera na skutek używania tytoniu.
 • Przy obecnym poziomie używania tytoniu do 2030 r. liczba ta wzrośnie do ponad
  8 milionów rocznie.
 • Stosowanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia. Wiąże się z cierpieniem, chorobą i śmiercią, zubożeniem rodzin i gospodarek narodowych.
 • Wydatki związane z konsekwencjami używania tytoniu znacznie obciążają gospodarkę narodową poprzez zwiększone koszty opieki zdrowotnej i zmniejszenie produktywności osób palących czy chorujących na choroby odtytoniowe.
 • Palenie pogarsza nierówności zdrowotne i pogłębia ubóstwo, ponieważ najubożsi mniej środków przeznaczają na żywność, edukację i opiekę zdrowotną.
 • Około 80% przedwczesnych zgonów spowodowanych tytoniem występuje w krajach
  o niskim lub średnim dochodzie.
 • Uprawa tytoniu wymaga dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczające dostawy wody.
 • Każdego roku uprawy tytoniu wykorzystują 4,3 miliona hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%.
 • Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

Oprócz ratowania życia i zmniejszenia nierówności zdrowotnych, kompleksowa polityka antytytoniowa wpływa również na obniżenie kosztów gospodarczych związanych z konsumpcją tytoniu i sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ograniczeniu ubóstwa, rozwojowi rolnictwa oraz przeciwdziała zmianom klimatycznym.

Światowy Dzień bez Tytoniu

 

Liczba odwiedzin na stronie 552