Witamy na stronie PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska
 • higieny pracy w zakładach pracy
 • higieny procesów nauczania i wychowania
 • higieny wypoczynku i rekreacji
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytkuhigieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim jest powiat kamieński. Powiatowa Stacja ma siedzibę w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7 (były internat Zespołu Szkół Zawodowych).

Kompetencje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim:
Jest organem administracyjnym niższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powołanego do działania na terenie miasta i powiatu Kamień Pomorski jako organ II instancji.
Do zadań Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
 • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
 • działalność przeciwepidemiczna,
 • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji, wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
 • przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
 • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia, oraz szkoleń,
 • sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska, zakładów nauczania i wychowywania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,
 • opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Liczba odwiedzin na stronie 26

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.